Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Mitjançant la gestió correcta dels fangs residuals generats a les EDAR, el seu tractament biològic i la generació de compost, des de EDAFO GM aconseguim aprofitar recursos que contribueixen a la millora de la fertilitat dels sòls,   l’estalvi   d’adobs   químics,   a  la reducció  de   l’erosió, desertització i a la mitigació del canvi climàtic.

Cicle de vida dels fangs EDAR gestionats per EDAFO GM, S.A.