E-Coordina*

22 d’octubre de 2019

A EDAFO GM, S. A. creiem que la coordinació d’activitats empresarials no és cosa d’un sol departament, si no que ha d’estar integrada en tota l’empresa. Des passat juliol de 2019, hem incorporat l’eina web «E-Coordina» als treballs dels diferents centres de EDAFO GM.

E-coordina | Plataforma de gestió CAE‎

E-coordina representa una solució tant per al contractista com per a EDAFO GM, S. A. D’una banda, permet el compliment dels requisits específics de la coordinació d’activitats empresarials d’una forma eficaç i eficient i, per una altra, és àgil, intuïtiu i de fàcil utilització.