TRAMITACIONS

Servei d’assessorament a indústries privades per tramitar les autoritzacions necessàries per poder valoritzar els residus produïts.