SEGUIMENT ADMINISTRATIU

Confecció de la documentació mensual i anual a presentar a l’administració competent.