RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA

Permet restaurar els espais afectats per les activitats extractives.