PROCÉS

Després de barrejar els residus orgànics biodegradables amb fracció vegetal, mitjançant un procés controlat de transformació biològica aeròbica i termòfila, s’aconsegueix el compost.