POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

EDAFO GM, SA, desenvolupa les activitats de gestió, tractament i comercialització de productes i subproductes orgànics i, per aquest motiu, la Direcció General de EDAFO GM es fixa com a objectius de màxima prioritat establir i implantar mecanismes per garantir la plena satisfacció dels seus clients , mitjançant l’excel·lència en els seus serveis, i aconseguir una gestió i un comportament mediambiental correctes en totes les seves activitats.

Aquests objectius es desenvolupen per mitjà de:

  • El Manual de Gestió i dels Procediments i Instruccions, que descriu els protocols de millora contínua i les actuacions en cada àrea de treball.
  • La motivació i la satisfacció de les aspiracions personals dels recursos humans de l’organització, amb la finalitat de disposar d’un equip cohesionat, mitjançant la formació contínua.
  • La millora de les relacions amb els clients i proveïdors, amb l’administració i, en general, amb totes les parts interessades que tinguin tracte directe o indirecte amb EDAFO GM.
  • L’aposta per la millora contínua dels serveis que presta l’empresa, única via per incrementar la competitivitat i millorar la posició en el mercat.
  • El respecte pel medi ambient i la prevenció de la contaminació, amb el compromís de complir amb tota la legislació i reglamentació mediambiental aplicable. Per al compliment d’aquestes premisses, s’han d’involucrar tots els membres de la plantilla de EDAFO GM, que lluitarà per aconseguir l’excel·lència en tot el que facin en l’àmbit professional.

Per al compliment d’aquestes premisses, s’han d’involucrar tots els membres de la plantilla de EDAFO GM, que lluitarà per aconseguir l’excel·lència en tot el que facin en l’àmbit professional.

Aquests objectius, política i accions es reflecteixen en el Manual de Gestió i en tots els documents necessaris per al compliment del sistema de gestió de la qualitat i el medi ambient basat en les normes UNE-EN-ISO 9000 i UNE-EN-ISO 14001 .

Actualitzat al Desembre de 2020.