PLA DE FERTILITZACIÓ

Realització de plans de fertilització per als diferents cultius, en funció de:

  • L’analítica del sòl.
  • La caracterització dels fangs aplicats i el compost aplicat.
  • El mateix cultiu.