PER AL PRODUCTOR

  • Puntualitat, flexibilitat i capacitat de servei en la retirada dels residus.
  • Estalvi respecte a altres tipus de gestions.
  • Excel·lent relació qualitat-preu del servei ofert.
  • Garantia d’una gestió responsable amb el medi ambient.