PER AL MUNICIPI

  • Es posa a disposició dels seus agricultors un fertilitzant orgànic idoni i de baix preu.
  • Contribució a la millora mediambiental dels sòls del municipi.