PER AL MEDI AMBIENT

  • Millora de l’estructura del sòl.
  • Aprofitament d’un residu per al seu ús com a adob orgànic.
  • Reducció de l’efecte hivernacle amb la substitució de fertilitzants minerals de síntesi per llots i / o compost.