PER A L’AGRICULTOR

  • Estalvi en l’ús de fertilitzants químics.
  • Millora del rendiment del cultiu, amb un notable aportació de nutrients i matèria orgànica al sòl.
  • Suport en l’aplicació del fang i preparació del pla d’abonat.
  • Aportació d’analítiques del sòl i d’un informe resum de l’aplicació, per al cas de l’aplicació agrícola.
  • Facilitat de maneig del producte, per al cas del compost.