PER A L’ADMINISTRACIÓ

  • Facilitat i transparència per al control de la gestió realitzada.
  • Garantia d’una gestió responsable amb el medi ambient.