OBJECTIUS

  • Gestionar els residus de les empreses.
  • Aconseguir la satisfacció dels clients.
  • Millorar els processos de gestió dels residus.
  • Millorar el medi ambient.
  • Realització del personal.
  • Rendibilitat de l’empresa.