NOTÍCIES

11 de juny de 2019

NOVA APP

EDAFO GM ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l’objectiu del qual és millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a aquestes.

Gràcies a això, ha pogut optimitzar el seu sistema de gestió i el contacte amb els seus clients a través del disseny d’una plataforma que permet una gestió integrada de l’aplicació de llots de depuradora destinats a aplicació agrícola.

A través de l’App web i de l’App mòbil creades, es permet tenir un control precís i exhaustiu de la traçabilitat del material durant tot el procés de gestió. Així mateix, per a assegurar la fiabilitat de les dades de treball, aquesta plataforma utilitza dades obtingudes directament del Sistema Documental de Residus (SDR) de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Aquesta acció ha tingut lloc durant l’any 2019 i ha comptat amb el suport del programa TICCambres de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

Una manera de fer Europa