INDUSTRIALS

  • Subproductes d’extractes vegetals de la indústria farmacèutica.
  • Pellofa i residus del cacau.
  • Residus de la neteja del cotó.
  • Subproductes de les indústries del vi, la cervesa, l’oli i el cafè.
  • Llots de depuradores biològiques d’indústries agroalimentàries.
  • Filtres esgotats d’indústries agroalimentàries.
  • Llots de la indústria tèxtil.
  • Arenas o terres de filtració.
  • Líquids de fosses sèptiques.