EQUIP HUMÀ

És l’equip que materialitza la missió de l’empresa, que assumeix les polítiques de l’empresa com a pròpies, que viu els valors de l’empresa i que aconsegueix els objectius.