E-Coordina

22 de octubre de 2019

En EDAFO GM, S.A. creiem que la coordinació d’activitats empresarials no és cosa d’un sol departament, sinó que ha d’estar integrada en tota l’empresa. Des del juliol passat 2019, hem incorporat l’eina web “E-Coordina” als treballs dels diferents centres de EDAFO GM, S.A.

E-coordina | Plataforma de gestión CAE‎

E-coordina representa una solució tant per al contractista com per EDAFO GM, S.A. D’una banda, permet el compliment dels requisits específics de la coordinació d’activitats empresarials d’una forma eficaç i eficient i, de l’altra, és àgil, intuïtiu i de fàcil utilització.