DESCRIPCIÓ

Activitat basada en la recollida, el transport i la dispersió de residus orgànics en sòls agrícoles.