COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

EDAFO GM neix de la necessitat de donar una resposta seriosa a les problemàtiques sorgides en diversos camps, com és el cas de:

  • Els llots produïts com a conseqüència de la implantació de diferents plans de sanejament de les aigües urbanes.
  • Els llots i residus orgànics produïts en la indústria agroalimentària.
  • La necessitat de mantenir la riquesa dels sòls.

EDAFO GM també vol ser model d’una gestió correcta tant en l’aplicació al sòl com a l’hora de compostar aquests residus.

És a dir:

  • No realitzar acumulacions indegudes en els camps.
  • Dosificar correctament aquests fangs en el moment d’aplicar-los a terra.
  • Dur a terme una bona gestió de les plantes de compostatge.