CARACTERÍSTIQUES DEL RESIDU

  • Valor com a fertilitzant, pel seu contingut en nitrogen, fòsfor i potassi, que permet la substitució dels fertilitzants químics de síntesi.
  • Valor com a esmena orgànica, per la seva aportació de matèria orgànica, que permet la millora de les propietats del sòl receptor.