BENEFICIS

PER AL PRODUCTOR

 • Puntualitat, flexibilitat i capacitat de servei en la retirada dels residus.
 • Estalvi respecte a altres tipus de gestions.
 • Excel·lent relació qualitat-preu del servei ofert.
 • Garantia d’una gestió responsable amb el medi ambient.

PER A L’ADMINISTRACIÓ

 • Facilitat i transparéncia per al control de la gestió realitzada.
 • Garantia d’una gestió responsable amb el medi ambient.

PER A L’AGRICULTOR

 • Estalvi en l’ús de fertilitzants químics.
 • Millora del rendiment del cultiu, amb una notable aportació de nutrients i materia orgànica del sòl.
 • Suport en l’aplicació del llot i preparació del pla d’adobatge.
 • Aportació d’analítiques del sòl i d’un informe resum de l’aplicació, pel cas de l’aplicació agrícola.
 • Facilitat de manipular el producte, pel cas del compost.

PER AL MÓN

 • Es posa a disposició dels seus agricultors un feritilitzant orgànic idoni i de baix cost.
 • Contribueix en la millora medioambiental dels sòls del municipi.

PER AL MEDI AMBIENT

 • Millora de l’estructura del sòl.
 • Aprofitamen d’un residu per al seu ús com adob orgànic.
 • Reducció de l’efecte hivernacle amb la substitució de fertilitzans minerals de síntesis per llots i/o compost.