ASSESORAMENT TÈCNIC AGRÍCOLA

Fem assessorament tècnic per als pagesos amb els quals treballem, referit a:

  • Les dosis idònies d’abonament que cal aplicar segons els cultius se sembrin.
  • L’estat dels sòls que cultiven.
  • Les millors alternatives de cultiu per a aquests sòls.