ALTRES

  • Arenas de fosa.
  • Sòlids o líquids rics en nitrogen, fòsfor o potassi.
  • Paper, plàstic i matèria orgànica.