AGRÍCOLES

  • Palla de cereals.
  • Cultius industrials.
  • Collites de baixa qualitat, palla vella o humida, ensitjats deteriorats…
  • Closques de fruits secs i pellofa d’arròs.
  • Fruita en mal estat o retirada del mercat.