PRIVAT CLIENTS

INFORMACIÓ SERVEI REALITZAT

Accés a zona restringida. Informació per als clients.

entrar

ENQUESTA VALORACIÓ SERVEI

ÀREA COMERCIAL

Atenció telefònica
0 1 2 3 4 5

Rapidesa de les nostres ofertes
0 1 2 3 4 5

Claredat de les ofertes rebudes
0 1 2 3 4 5

Preu dels serveis
0 1 2 3 4 5

Periodicitat visites comercials
0 1 2 3 4 5

Respostes a les urgències
0 1 2 3 4 5

Assessorament tècnic comercial
0 1 2 3 4 5

Coneixement serveis de Edafo G.M.
0 1 2 3 4 5

Grau de professionalitat
0 1 2 3 4 5

Posició i imatge de la nostra empresa dins del sector i / o mercat
0 1 2 3 4 5

ALTRES SERVEIS QUE EDAFO G.M. PODRIA FER EN LA SEVA EMPRESA

Assessorament tècnic
Si No

Transport i Lloguer contenidors
Si No

Neteja de fosses, dipòsits i clavegueram
Si No

Transport residus líquids-pastosos
Si No

Instal·lació de plaques fotovoltaiques a les seves instal·lacions
Si No

Gestió d'altres residus
Si No

Indicar altres residus que es podrien gestionar:

ÀREA ADMINISTRACIÓ

Puntualitat en la facturació
0 1 2 3 4 5

Claredat en la factura
0 1 2 3 4 5

Facturació correcta
0 1 2 3 4 5

Enviament correcte de Fulls de Seguiment i / o albarans dels serveis realitzats
0 1 2 3 4 5

ÀREA PRODUCCIÓ

Compliment termini i horaris fixats en els serveis
0 1 2 3 4 5

Lliurament dels informes
0 1 2 3 4 5

Valoració del Servei
0 1 2 3 4 5

OBSERVACIONS DE MILLORES UGERENCIAS