I + D

Projecte d’investigació “Llot”, desenvolupat en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Objectius:

  • Disposar d’una alternativa pionera per a la valorització dels fangs assecats tèrmicament.
  • Aplicar la tecnologia Llot en els paviments de formigó en massa.
  • Proporcionar un benefici ambiental, atès que es podrien utilitzar fangs no aptes per a l’aplicació agrícola.