GESTIÓ RESIDUS

A EDAFO GM es gestionen residus orgànics d’origen industrial, agrícola, urbà, forestal i animal per valoritzar-los o per donar-los el millor destí possible considerant criteris econòmics i ambientals. Les diferents opcions són:

  • Aplicació agrícola.
  • Producció de compost.
  • Compostatge gris.
  • Abocament en dipòsit controlat.
  • Altres.