BENEFICIS

PER AL PRODUCTOR

 • Puntualitat, flexibilitat i capacitat de servei en la retirada dels residus.
 • Estalvi respecte a altres tipus de gestions.
 • Excel·lent relació qualitat-preu del servei ofert.
 • Garantia d’una gestió responsable amb el medi ambient.

PER A L’ADMINISTRACIÓ

 • Facilitat i transparència per al control de la gestió realitzada.
 • Garantia d’una gestió responsable amb el medi ambient.

PER L’AGRICULTOR

 • Estalvi en l’ús de fertilitzants químics.
 • Millora del rendiment del cultiu, amb un notable aportació de nutrients i matèria orgànica al sòl.
 • Suport en l’aplicació del fang i preparació del pla d’abonat.
 • Aportació d’analítiques del sòl i d’un informe resum de l’aplicació, per al cas de l’aplicació agrícola.
 • Facilitat de maneig del producte, per al cas del compost.

PER AL MUNICIPI

 • Es posa a disposició dels seus agricultors un fertilitzant orgànic idoni i de baix preu.
 • Contribució a la millora mediambiental dels sòls del municipi.

PER AL MEDI AMBIENT

 • Millora de l’estructura del sòl.
 • Aprofitament d’un residu per al seu ús com a adob orgànic.
 • Reducció de l’efecte hivernacle amb la substitució de fertilitzants minerals de síntesi per llots i / o compost.